Board Of Directors

देव सागर लामा

अध्यक्ष

सीता ओझा

उपाध्यक्ष

उद्दव प्र. तिमल्सिना

सचिब

ईश्वर के.सी

कोषाध्यक्ष

प्रमेश कुमार बैध

सदस्य

चन्द्र ब. लामा

सदस्य

प्रम कुमार लामा

सदस्य

ईन्द्र कुमार थापा

सदस्य

दिपेश लम्साल

सदस्य

Questions? please contact us

We will be happy to share our information.