Saving

१. नियमित मासिक बचत ११%


– आवधिक (मुद्दती) बचत सरहको ब्याजदर
– रु.२०० देखि जति पनि मासिक बचत गर्न सकिने
– दैनिक ब्याजदर प्रणालीमा ब्याज प्रदान गर्ने
– त्रैमासिक रुपमा ब्याज साँवामा जोडिने
– संस्था र सदस्य विचमा निरन्तर आपसी सद्भाव कायम गर्ने

२. बाल परिपक्व बचत ११%

– आवधिक (मुद्दती) बचत सरहको ब्याजदर
– रु.५०० प्रति महिना मासिक बचत गर्न सकिने
– दैनिक ब्याजदर प्रणालीमा ब्याज प्रदान गर्ने
– त्रैमासिक रुपमा ब्याज साँवामा जोडिने
– जन्मदिनमा वर्थ डे केक वा सो बराबरको रकम खातामा जम्मा गरिदिने
– अभिभावकलाई रकम आवश्यक परेमा +२% ब्याजमा आवधिक कर्जा सरह कर्जा लिन पाईने
– वर्षमा एक पटक स्टेशनेरी उपलब्ध गराईने
– यूवा बचतमा परिणत हुँदा साविक न्यूनत्तम ब्याजमा थप २% ब्याज र
अध्ययनको लागि कर्जा लिनु परेमा साविक ऋणमा २% कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराईने ।
– संस्था र सदस्य विचमा निरन्तर आपसी सद्भाव कायम गर्ने

३. आवधिक बचत १० देखि १३.५ %

अवधी त्रैमासिक
ब्याज भुक्तानी बर्षिक
ब्याज भुक्तानी एकमुष्ट
ब्याज भुक्तानी
६ महिना १०% – १०.५ %
१ वर्ष ११% १२ % १२ %
२ वर्ष ११.५% १२.५ % १३ %
३ वर्ष १२ % १३ % १३.५ %

– आवधिक बचत वापत कर्जा लिनु परेमा विना कुनै शुल्क ९०% सम्म थप २% ब्याजदरमा उपलब्ध गराईनेछ ।
– संस्था र सदस्य विचमा निरन्तर आपसी सद्भाव कायम गर्ने
– शर्त अनुरुपको ब्याजदर समयमा नै सदस्यको खातामा जम्मा हुनेछ ।

४. सधारण बचत ८ %

– न्यूनत्तम बचत रु. ३००÷– मा खाता संचालन गर्न सकिने
– जति पनि रकम बचत गर्न तथा झिक्न सकिने
– दैनिक ब्याजदर प्रणालीमा ब्याज प्रदान गर्ने
– त्रैमासिक रुपमा ब्याज साँवामा जोडिने
– भूक्तानी पूर्जा प्रदान गर्ने
– संस्था र सदस्य विचमा निरन्तर आपसी सद्भाव कायम गर्ने

५. दैनिक बचत ७ %

– न्यूनत्तम बचत रु. १००÷– मा खाता संचालन गर्न सकिने
– घर, पसल तथा सदस्यको सुविधा अनुसार बचत संकलन गरिदिने सुविधा
– जति पनि रकम बचत गर्न तथा झिक्न सकिने
– दैनिक ब्याजदर प्रणालीमा ब्याज प्रदान गर्ने
– त्रैमासिक रुपमा ब्याज साँवामा जोडिने
– भूक्तानी पूर्जा प्रदान गर्ने
– संस्था र सदस्य विचमा निरन्तर आपसी सद्भाव कायम गर्ने

६. गृहिणी बचत ८ %

– न्यूनत्तम बचत रु. २००÷– मा खाता संचालन गर्न सकिने
– गृहिणी दिदीबहिनी, आमाहरुलाई प्राथमिकता दिइएको
– जति पनि रकम बचत गर्न तथा झिक्न सकिने
– दैनिक ब्याजदर प्रणालीमा ब्याज प्रदान गर्ने
– त्रैमासिक रुपमा ब्याज साँवामा जोडिने
– भूक्तानी पूर्जा प्रदान गर्ने
– संस्था र सदस्य विचमा निरन्तर आपसी सद्भाव कायम गर्ने

७. संम्बृद्धि बचत १० %

– न्यूनत्तम बचत रु. ५००÷– मा खाता संचालन गर्न सकिने
– जति धेरै बचत त्यत्ति धैरै ब्याज अवधारणमा आधारित बचत
– जति पनि रकम बचत गर्न तथा झिक्न सकिने
– दैनिक ब्याजदर प्रणालीमा ब्याज प्रदान गर्ने
– त्रैमासिक रुपमा ब्याज साँवामा जोडिने
– भूक्तानी पूर्जा प्रदान गर्ने

– संस्था र सदस्य विचमा निरन्तर आपसी सद्भाव कायम गर्ने

८. दशै तिहार तथा चाडपर्व बचत ८ %

– न्यूनत्तम बचत रु. ३००÷– मा खाता संचालन गर्न सकिने
– दशै तिहार तथा चाडपर्व तोकेर बचत गर्न सकिने
– दैनिक ब्याजदर प्रणालीमा ब्याज प्रदान गर्ने
– त्रैमासिक रुपमा ब्याज साँवामा जोडिने
– विशेष सुविधा भएको
– संस्था र सदस्य विचमा निरन्तर आपसी सद्भाव कायम गर्ने

९. जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग सम्मान तथा राहत बचत ८+१ %

– न्यूनत्तम बचत रु. १००÷– मा खाता संचालन गर्न सकिने
– जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग सम्मान तथा राहत अन्र्तगत थप १% ब्याज प्रदान
– जति पनि रकम बचत गर्न तथा झिक्न सकिने
– दैनिक ब्याजदर प्रणालीमा ब्याज प्रदान गर्ने
– त्रैमासिक रुपमा ब्याज साँवामा जोडिने
– भूक्तानी पूर्जा प्रदान गर्ने
– संस्था र सदस्य विचमा निरन्तर आपसी सद्भाव कायम गर्ने

१०. अग्रिम ब्याज भूक्तानी बचत (१वर्षे) ११ %

– सावाँ नमासी ब्याजलाई नपर्खी तुरुन्त भूक्तानी पाईने
– प्राप्त ब्याजलाई पुन आवधिक बचतमा वा अन्य खातामा राख्न सक्ने
– अग्रिम ब्याजमा पुन ब्याज प्राप्त गर्न सक्ने
– संस्था र सदस्य विचमा निरन्तर आपसी सद्भाव कायम गर्ने

११. श्रृखला बचत १० देखि १२ %

– मासिक रु. १००० देखि १५००० जम्मा गर्न सकिने
– ५ वर्षको अवधी हुने
– अवधीभर ब्याजदर परिवर्तन नहुने
– उल्लेख्य सदस्यहरुको उत्साहजनक सहभागीता रहेको बचत
– अनिवार्य रुपमा मासिक बचत भई राम्रो ब्याज आर्जन हुने
– पुँजी निर्माणमा सहयोगी हुने
– अन्य संस्थागत सुविधा समेत रहेको
– संस्था र सदस्य विचमा निरन्तर आपसी सद्भाव कायम गर्ने

१२. यूवा शैक्षिक बचत ९ %

 

– न्यूनत्तम बचत रु. २००÷– मा खाता संचालन गर्न सकिने
– वालपरिपक्व बचतबाट परिपक्व भएका तथा +२ र कलेजका विद्यार्थीहरु सहभागी हुनसक्ने
– प्राथमिकता स्वरुप न्यूनत्तम ब्याजदरमा थप २% ब्याज प्रदान
– स्वदेशी तथा बैदेशिक अध्ययनको लागि कर्जा आवश्यक भएमा साविक ब्याजदरमा २% कम
– दैनिक ब्याजदर प्रणालीमा ब्याज प्रदान गर्ने
– त्रैमासिक रुपमा ब्याज साँवामा जोडिने
– भूक्तानी पूर्जा प्रदान गर्ने

१३. महिला उद्यम विकास बचत ९ %

– न्यूनत्तम बचत रु. २००÷– मा खाता संचालन गर्न सकिने
– प्राथमिकता स्वरुप न्यूनत्तम ब्याजदरमा थप २% ब्याज प्रदान
– उद्यम विकासको लागि कर्जा आवश्यक भएमा साविक ब्याजदरमा ३% सम्म कम
– दैनिक ब्याजदर प्रणालीमा ब्याज प्रदान गर्ने
– त्रैमासिक रुपमा ब्याज साँवामा जोडिने
– भूक्तानी पूर्जा प्रदान गर्ने

 

Questions? please contact us

We will be happy to share our information.