Saving

एक्सप्रेस नियमित बचतः

प्रत्येक महिनाको तोकिएको दिन अथवा सोभन्दा अगावै वा दैनिक रु.१ को दरले विलम्ब शुल्क तिर्ने गरी सदस्यले कबुल गरेको बचतलाई एक्सप्रेस नियमित मासिक बचत भनिनेछ । यस बचतको उद्देश्य संस्था र सदस्यको विचमा पुलको काम गरि कम्तिमा महिनाको एक पटक भेटघाट हुने वातावरण सृजना गर्ने तथा सदस्यहरुको बचतलाई पूँजी निर्माणमा सहायक बनाउनु हो जुन प्रत्यक सदस्यको लागि अनिवार्य बचत हो । यस्तो बचतमा सदस्यले मासिक न्युनतम रु.२००/– देखि १००० / वा बचत अवधिभर फिर्ता नलिने गरि जतिपनि रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । यसको अवधी बचत शुरु गरेको समयबाट ५ वर्ष र सो अवधी पश्चात बचत रकमको ७०% सम्म बचत फिर्ता लिई पुनः बचत गर्न सक्नेछन् साथै १० वर्षको अवधीमा बचत फिर्ता लिने सदस्यले ९०% सम्म बचत फिर्ता लिई पुन मासिक बचत गर्न सक्नेछन् । यस बचतमा नियमितता दिने सदस्यहरुलाई ऋण लगानीमा प्राथमिकता दिईनेछ ।

एक्सप्रेस बाल परिपक्व बचतः

संरक्षित सदस्यहरुले मासिक वा ऐच्छिक रुपमा आफ्ना बालबालिका वालिग अर्थात १६ वर्ष उमेर नपुगे वा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे पश्चात बचत फिर्ता लिने शर्तमा न्यूनत्तम मौज्दाँत रु.५०००/ हुने गरि जम्मा गर्ने बचतलाई बाल परिपक्व बचत भनिनेछ । यस्तो बचतमा न्युनतम रु. १००।– देखि अधिकतम जतिसुकै रकम जम्मा गर्न सकिनेछ भने एक वर्षमा कम्तीमा रु.४८००/ जम्मा हुनुपर्नेछ अन्यथा संस्थाद्धारा प्रदान गरिने अन्य सुविधाहरु पाईनेछैन । सहभागी बालबालिकालाई एक पटक एक आर्कषक घर आकारको खुत्रुके र जन्मदिनको उपलक्ष्यमा बर्थ डे केक वा सो स्वीकार गर्न नसक्नेहरुको लागि रु.४७५/ खातामा जम्मा गरिदिईनेछ । यस बचतमा जन्मे देखि १५ वर्षसम्मका बालबालिका सहभागी हुन सक्नेछन् भने १४ वर्ष सम्मका बालबालिकाले मात्र बर्थ डे केक प्राप्त गर्नेछन् । यस बचतमा रु. ५००००/ जम्मा भै सके पश्चात अभिभावकलाई रकमको आवश्यकता परेमा जम्मा रकमको ६०% ऋणको रुपमा यहि बचत धितो रहने गरि प्रदान गर्न सकिनेछ । ब्याजदरको हकमा थप २% ब्याज लाग्ने गरि ऋण लिन सकिनेछ । जसमा कागजात र दर्ता शुल्क बाहेक अन्य शुल्क लाग्नेछैन साथै भविष्यमा स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गर्नको लागि ऋणको आवश्यकता परेमा साविकको ब्याजदरमा १% कम हुने गरि नियमानुसार ऋण सुविधा समेत उपलब्ध गराईनेछ ।

एक्सप्रेस साधारण बचत

संस्थाका सदस्यले आफुसंग भएको रकम आफ्नो ईच्छा बमोजिम राख्ने तथा झिक्ने सुविधा भएको बचतलाई साधारण बचत भनिनेछ । साधारण बचतमा सदस्यले न्यूनतम रु. ३००।– देखि अधिकतम रु. जतिपनि जम्मा गर्न सक्नेछन् र ब्याजदर संचालक समितीले समय सापेक्ष तोके बमोजिमको हुनेछ ।

 

दैनिक बचत

संस्थाको कर्मचारीद्वारा दिनदिनै सदस्यको घरदैलोमा गई संकलन गरिने बचतलाई दैनिक बचत भनिनेछ । दैनिक बचतमा सदस्यले न्यूनतम रु. २५।– देखि अधिकतम रु. एक लाखसम्म जम्मा गर्न सक्नेछ सो भन्दा बढि जम्मा गर्नुपरेमा कार्यालयमा नै आएर गर्नुपर्नेछ । यस बचतमा अधिकत्तम रु.२५ लाखसम्म जम्मा गर्न सकिनेछ ।

गृहिणी बचत

महिला सदस्यहरुलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले अन्य दैनिक बचतको तुलनामा १% ब्याजदर बढि हुनेगरि गरिने बचतलाई गृहिणी बचत भनिनेछ । यस बचतमा सदस्यले न्यूनतम रु. ५००।– देखि अधिकतम रु. ५०,००,०००।– सम्म जम्मा गर्न सक्नेछन् ।

जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्ग सम्मान तथा राहत बचत

६० वर्ष उमेर पार गरेका वा शारिरीक रुपमा अशक्त ब्यक्तिहरुलाई सम्मान तथा राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले संस्थाले प्रदान गरेको न्यूनत्तम ब्याजदर भन्दा २ देखि ३% ब्याजदर बढि हुनेगरि गरिने बचतलाई जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्ग सम्मान तथा राहत बचत भनिनेछ । यस बचतमा सहभागी हुनको लागि सदस्यको उमेर ६० वर्ष र अपाङ्ग सदस्यको हकमा परिचयपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । यस बचतमा सदस्यले न्यूनतम रु. ३००।– देखि अधिकतम रु. ५० लाखसम्म जम्मा गर्न सक्नेछन् ।

एक्सप्रेस सम्बृद्धि बचत

सदस्यहरुले रु. १००००। न्यूनत्तम बचतमा खाता खोली आफ्नो बचतलाई ऐच्छिक रुपमा बढि समय राखुन् र यसरी बढि समय राख्ने सदस्यले रकम होल्ड गरेको आधारमा ब्याजदर पनि बढि नै प्राप्त गर्न सक्ने गरि तयार गरिएको बचत सम्बृद्धि बचत हो । यसमा सदस्यले न्यूनत्तम १० हजार देखि अधिकत्तम जतिपनि जम्मा गर्न सक्नेछन् । रु. २० लाख भन्दा माथि मौज्दाँत भए पश्चात स्वत ब्याजदर समेत अधिकत्तम लागु हुनेछ । यसको ब्याजदर न्यूनत्तममा दैनिक बचत सरह र अधिकत्तममा प्लस ३% सम्म थप हुनेछ । उदाहरणको लागि यदि दैनिक बचतको ब्याजदर ७% छ भने न्यूनत्तम मौज्दाँतमा ७% र अधिकत्तम मौज्दाँतमा १०% हुनेछ ।

एक्सप्रेस शैक्षिक बचत 

बालबालिकाको शैक्षिक स्त्तरलाई समुन्नत र सुनिश्चित बनाउने उद्देश्यले यो बचत योजना तयार गरिएको छ । यसमा रु.१००।– जम्मा गरी खाता खोल्न सकिनेछ । विद्यार्थी वर्गका सदस्यहरुले उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि वा अभिभावकहरुले आफ्ना बालबच्चाहरुलाई उच्च शिक्षाका लागि नियमित रुपमा जम्मा गर्न सक्नेछन् । यस वचत शिर्षकमा जम्मा भएको रकम उच्च शिक्षा हासिल गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र झिक्न सकिनेछ । यसमा खाता खोल्ने विद्यालय तथा क्याम्पसका खातावाला विद्यार्थीहरुलाई समूहमा आवद्ध गराएर सहकारी शिक्षा दिन सकिनेछ । यस वचत शिर्षकमा जम्मा गर्ने दर रु. १००।– देखी बढिमा जति पनि हुनसक्नेछ । भविष्यमा स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गर्नको लागि ऋणको आवश्यकता परेमा साविकको ब्याजदरमा १% कम गरि नियमानुसार ऋण सुविधा समेत उपलब्ध गराईनेछ । यस बचतका मूख्य उद्देश्यहरु भनेको उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि नियमित वचत गर्ने वानीको विकास गराउने । सदस्यहरुको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने सपना साकार बनाउन सहयोग गर्ने । सदस्यहरुलाई दक्ष बनाउने कार्यमा सहयोग गर्ने । सदस्यहरुको शैक्षिक भविष्य सुनिश्चित गरी समृद्ध जीवन बनाउन सहयोग गर्ने हो

एक्सप्रेस दशैतिहार तथा चाडर्पव बचत

सदस्यहरूलाई दशैँ र तिहार जस्ता महत्वपूर्ण चाडँपर्वहरुमा हुने फजूल खर्च कटौती गर्ने वानीको विकास गरि खरखाँचो टार्न पु¥याउन दशैतिहार तथा चाडपर्व बचत योजना तयार गरिएको छ । दशैतिहार बाहेक अन्य चाडपर्वलाई आधार मानेर जम्मा गर्ने हो भने चाडपर्वको नाम तोक्नुपर्नेछ र सोहि चाडको समयमा मात्र बचत फिर्ता गर्न पाईनेछ । यस वचत खातामा न्यूनतम रकम रू. ५ हजार र अधिकतम जतिपनि जम्मा गर्न सकिनेछ । यस शीर्षकमा जम्मा भएको रकम एक एक वर्षमा झिक्न पाईनेछ । तोकिएको अवधिभन्दा अगावै रकम झिकेमा झिक्ने रकमको २% रकम कट्टी गरिनेछ । यसको मूख्य उद्देश्य दशैँ तिहार जस्ता चाडपर्वमा खर्च न्यूनिकरण गरी वचत बृद्धि गर्ने बानीको विकास गराउने र सदस्यहरूको आर्थिक कठिनाइलार्ई समाधानको लागि टेवा पु¥याउने हो । आ.व. को अन्त्यमा बार्षिक बचत ३६ हजार भन्दा माथि छ भने यस बचतमा बार्षिक रु. ५ सय थप रकम संस्थाको तर्फबाट खातामा जम्मा गरिदिईनेछ ।

एक्सप्रेस अग्रिम ब्याज भूक्तानी बचत

सदस्यहरुलाई कुनै पर्व, विशेष कार्यहरुमा सावाँको रकम नमासिकन गर्जो टार्नका लागि यस वचत द्धारा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले यो बचत योजना तयार गरिएको छ । यस वचत खातामा रकम जम्मा गर्ने सदस्यहरुलाई जम्मा गरिएको दिन नै एक वर्षको व्याज नियमानुसार कर कट्टी गरि अग्रिम रुपमा भुक्तानी गरिनेछ । यस वचत खातामा कम्तिमा १ वर्षको लागि समयावधि तोकेर रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । तोकिएको समयावधिभन्दा पहिले रकम झिक्न पाईने छैन । कुनै कारणवश तोकिएको समय भन्दा अगावै रकम झिक्न परेमा फिर्ता हुने रकमको ३% रकम कट्टी गरिनेछ । यस वचत शिर्षकमा न्यूनतम ५० हजार देखी अधिकतम जतिपनि जम्मा गर्न सकिनेछ । यस वचत खातामा एकमुष्ट रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । यस बचतको मुख्य उद्देश्य भनेको सदस्यहरुको तत्कालको गर्जो टार्नको लागि सावाँ नमासिकन व्याज अग्रिम रुपमा प्रदान गर्ने । सदस्यहरुलाई आकर्षक ढंगबाट व्याज प्रदान गरी वचतमा आकर्षण गर्नु हो ।

एक्सप्रेस महिला उद्यम विकास बचत

महिला सदस्यहरूलाई आत्मनिर्भर तथा उद्यम विकासमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले यो बचत योजना तयार पारिएको छ । फजूल खर्च कटौती गर्ने तथा उद्यम विकासको लागि बचत गर्ने वानीको विकास गर्न यो बचत योजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिन्छ । यस वचत खातामा न्यूनतम रकम रू. ५ सय देखि र अधिकतम ५ लाखसम्म जम्मा गर्न सकिनेछ । यस शीर्षकमा जम्मा भएको रकम झिक्न कुनै उद्यम विकासको काम गर्न लागेको तथा गरिरहको निवेदन÷प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । यसको ब्याजदर उद्यम विकासमा बचतको माध्यमबाट टेवा पु¥याउने उद्देश्यले दैनिक बचतको भन्दा २% बढि प्रदान गरिनेछ । विना कुनै निवेदन वा प्रमाण बचत झिक्न चाहेमा थप दिईएको ब्याजदर प्रदान गरिनेछैन

एक्सप्रेस श्रृखला बचत

सदस्यहरुलाई खाता संञ्चालन गरेको मितिबाट पाँच वर्ष मासिक रुपमा निश्चित स्किम अनुसार तोकिएको रकम जम्मा गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले स्किम अनुसारको ब्याजदर निश्चित समयसम्म लागु हुने गरि तयार गरिएको बचत श्रृखला बचत हो । यसको मुल उद्देश्य भनेको सदस्यहरुको बचतलाई प्रोत्साहित गरि निश्चित अवधीसम्म विभिन्न प्रकारका अन्य सेवा सुविधा सहित संस्थामा आवद्ध गराई निरन्तरता दिनु हो । न्यूनत्तम रु. ५०००। देखि १५०००। सम्म मासिक रुपमा जम्मा गर्न सकिनेछ । स्किमको निर्माण, ब्याजदर संचालक समितीको निर्णय अनुसार हुनेछ ।

आवधिक बचतः

संस्थाका सदस्यले निश्चित अवधिको लागि सम्झौता बमोजिमको ब्याजदर अवधिभर प्राप्त गर्ने गरि जम्मा गरिने बचतलाई आवधिक बचत भनिनेछ । आवधिक बचतमा सदस्यले न्यूनतम रु. १०,०००।– देखि अधिकतम रु. जतिपनि सम्म जम्मा गर्न सक्नेछन् । सदस्यलाई आवश्यक परेको बेला यहि बचतलाई धितो राखी ऋण लिदा ब्याजमा २% थप ब्याजदर हुने गरि ऋण स्वरुप लिन सकिनेछ ।

Questions? please contact us

We will be happy to share our information.