Express Saving and Credit Cooperative Society Ltd.

शुभकामना तथा बिदा सम्बन्धमा 2022-09-18 देखि 2022-09-20

-

घटस्थापना बिदा सम्बन्धमा 2022-09-25 देखि 2022-09-27

घटस्थापना बिदा सम्बन्धमा

शुभ दीपावली तथा छठ बिदा सम्बन्धमा 2022-10-23 देखि 2022-11-01

शुभ दीपावली तथा छठ बिदा सम्बन्धमा

ॠणी सद्स्यहरुलाई ॠण तिर्न बुझाउन आउनेबारे सुचना 2022-11-16 देखि 2022-12-30

ॠणको भाखा नघाएर बस्नु भएका ॠणी सद्स्यहरुलाई ॠण तिर्न बुझाउन आउनेबारे 15 (पन्ध्र) दिने अत्यन्त जरुरी सुचना

कार्यालय समय परिवर्तन भएको सुचना 2022-11-17 देखि 2022-01-21

कार्यालय समय परिवर्तन भएको सुचना

क्रिसमस डे बिदा सम्बन्धमा 2022-12-23 देखि 2022-12-25

क्रिसमस डे बिदा सम्बन्धमा